Skip to content

Telefon: 56 621 10 19

zwiedzajtorun@gmail.com

Regulamin

Warsztaty piernikarskie odbywają się o pełnych godzinach (pierwsze wejście o  10.00, ostatnie o 17.00) i trwają ok. 50 minut.
W razie dużego zainteresowania warsztatami animatorzy mogą z własnej woli otworzyć dodatkowe zajęcia poza godzinami otwarcia piernikarni. Koszt wstępu na takie godziny jest o 3zł droższy od regularnych biletów.
Drodzy goście! Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi. Jest możliwa zmiana terminu realizacji warsztatów – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Obowiązuje zakaz filmowania podczas warsztatów.
Dokonując rezerwacji prosimy o podanie następujących informacji :
  • numer kontaktowy do osoby rezerwującej, adres e-mail, ew. dane do faktury
  • liczba uczestników oraz wiek uczestników
  • jeśli w grupie znajdują się osoby z niepełnosprawnością prosimy o sprecyzowanie rodzaju niepełnosprawności oraz tego, czy osobie niepełnosprawnej będzie towarzyszył opiekun lub pies przewodnik 
GRUPY ZORGANIZOWANE 
  • w przypadku rezerwacji telefonicznej prosimy również o przesłanie wiadomości mailowej
  • w treści wiadomości prosimy podać datę rezerwacji, liczbę uczestników,  numer kontaktowy do pilota lub kierownika wycieczki a także ewentualne dane do faktury
  •  od 1.09.2022 roku przy dokonywaniu rezerwacji dla grup zorganizowanych obowiązuje wpłata zadatku  w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku nieuiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacje będą usuwane. Zadatek ulega zwrotowi jeśli anulacja została dokonana nie później niż na dwa tygodnie przed terminem rezerwacji.  Prosimy o dokonywanie przelewu na rachunek bankowy MBank 37 1140 2004 0000 3902 8220 7176 Miejsce Działań Kulturalno-Artystycznych Torunianka Dorota Swobodzińska NIP 956 196 80 57. W tytule przelewu prosimy wpisać datę i godzinę rezerwacji.
Zastrzegamy sobie prawo do łączenia grup z innymi grupami oraz gośćmi indywidualnymi. O przyjęciu Gości decyduje animator prowadzący zajęcia.
Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają grupy lub goście indywidualni, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji.
W przypadku wykorzystania dziennego limitu miejsc na warsztaty Piernikarnia nie gwarantuje zajęć dodatkowych grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji. W przypadkach wyjątkowych może pojawić się odstępstwo od tej reguły. Na dodatkowe warsztaty uruchamiane poza godzinami otwarcia Piernikarnia koszt każdego biletu jest o 3PLN droższy.
Piernikarnia zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w wyniku zdarzeń losowych.
W przypadku problemów z dotarciem na czas (np. opóźnienie w trasie) prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym drogą telefoniczną.
W przypadku opóźnienia przekraczającego 15 minut zastrzegamy sobie prawo do skrócenia warsztatów. Powyżej tego czasu warsztaty mogą zostać odwołane. 
Opóźnienie nie może wpłynąć na harmonogram pracy Piernikarni w sposób znaczący w odniesieniu do innych grup/osób indywidualnych i ich rezerwacji. Warsztaty powinny odbywać się o wyznaczonej godzinie i mieścić się w ściśle określonym czasie nie wpływając na ogólny plan pracy Piernikarni.
W przypadku, gdy grupa nie pojawi się na wyznaczoną godzinę – jeśli harmonogram pracy pozwala – w danym dniu możemy zaproponować inną dostępną godzinę.
Opiekunowie osób małoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za czyny i zachowanie swoich podopiecznych. Wizyta osób małoletnich bez opiekunów/opiekuna jest niemożliwa.
W trakcie trwania zajęć należy stosować się do uwag i zaleceń animatorów prowadzących zajęcia.
Osoby, które: swoją postawą naruszają ogólnie pojęte normy moralne przyjęte w miejscach publicznych, naruszą godność osobistą animatorów nie zostaną wpuszczone na warsztaty oraz mogą zostać z nich wyproszone.
Zakazuje się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu.